วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

จะสอนเด็กปฐมวัยให้เก่ง ดี และมีความสุข

จะสอนเด็กปฐมวัยให้เก่ง ดี และมีความสุข มีวิธีการสอนอย่างไร

5 ความคิดเห็น:

 1. การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยต้องเป็นในทางที่เด็กได้มีส่วนราวมในการจัดกิจกรรมอาจเป็นการสอนแบบโปรเจ๊คแอปโพรททำให้เด็กได้คิดและปฏิบัติ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. การจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านและยึดเด็กเป็นศูนย์กลางรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนต้องเป็นของจริง

  ตอบลบ
 4. สอนโดยวิธีการเรียนปนเล่นให้เด็กสนุกกับการเรียนเหมือนกับที่เด็กสนุกกับการเล่น

  ตอบลบ
 5. สอนเด็กให้สนุกและเรียนรู้จากสื่อของจริงและจับต้องได้แต่ต้องเหมาะสมกับช่วงพัฒนาการเด็กด้วย

  ตอบลบ